3. 3. 2020

Proč by rodiče měli vidět film V síti

Film V síti je odborníky doporučován jako vhodný výchovný a osvětový materiál pro školy, ale také pro rodiče.

V síti: Za školou

Zobrazit více

V kinech

Nehraje se

Zobrazit program

Trailer

Přehrát

Prof. Petr Wiess považuje film z psychologického i ze sexuologického hlediska za užitečný a přínosný pro sexuální osvětu, a to jak pro potenciální oběti kybernetického sexuálního zneužívání dětí, tak i z hlediska rozšíření povědomí veřejnosti (a především rodičů) o tomto závažném kriminálním problému.

Problematika kybernetického sexuálního zneužívání dětí se týká obou pohlaví, ačkoliv ve filmu vystupují pouze dívky. Ale pokud máte doma chlapce, neznamená to, že nejsou stejným způsobem ohroženi. Pravidla bezpečného chování na internetu platí i pro ně.

Reakce asi každého rodiče po zhlédnutí tohoto filmu bude šok a následně strach. Jak ale shrnuje hlavní odborný konzultant filmu a osvětové kampaně Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci v doprovodném článku k filmu, není třeba panikařit!

Verze filmu a přístupnost

Film V síti jde do distribuce ve dvou verzích, obě budou promítány v kinech pro veřejnost a obě si také budou školy objednávat pro školní projekce.

Plná celovečerní verze V síti, 100 min.
Přístupnost: do 15 let nepřístupné
Co to přesně znamená? Kategorie přístupnosti ukládá zákon o audiovizi v §4/2. Osoby mladší 15 let nesmí být na projekci filmu vpuštěny a to ani za doprovodu dospělé osoby, ani se souhlasem rodičů! Pro diváky od patnácti let je film přístupný volně bez omezení.

Speciální verze filmu pro mladší diváky V síti: Za školou, 63 minut
Přístupnost: do 12 let nevhodné
Označení “nevhodné pro děti do 12 let” má více doporučující charakter. Je na zákonném zástupci, zda své dítě na film vezme, nebo ne, provozovatel kina nemá povinnost věk kontrolovat. To znamená, že věk diváka není pevně daný, pokud má s sebou dospělý doprovod. Diváci od 12 let mohou jít na film bez omezení i bez doprovodu rodičů. Děti mladší 12 let můžete na film doprovodit. Po konzultacích s odborníky a zkušenostech z testovacích projekcí doporučujeme film V síti: Za školou nejdříve od 11 let.

V čem se dvě verze filmu liší?

Verze V síti: Za školou je kratší, je doplněná o didaktické vstupy, které byly dotočeny ve spolupráci s odborníky a ve verzi 15+ je neuvidíte. Herečky z filmu v nich dětem připomínají hlavní zásady toho, jak se na internetu chovat, co rozhodně nedělat, co naopak ano a komentují situace ve filmu zobrazené. Radí jim, jak se zachovat v případě nějakého problému, na koho se obrátit. Film má také větší rastrování explicitních scén. Ty byly celkově ve filmu hodně zkráceny, nebo zcela odstraněny. Podrobnější rozbor obsahu filmu i jednotlivých didaktických vstupů najdete v metodických materiálech k filmu, které budou volně ke stažení od premiéry filmu. Jsou určeny primárně učitelům, ale zajímavé informace a podněty k diskuzi s dětmi v nich najdou i rodiče.

Verze V síti: Za školou pro školní i veřejné projekce je navržena tak, aby při jejím zhlédnutí nedocházelo k traumatizaci dětských diváků – neobsahuje tedy násilný či pornografický obsah, ale zachovává vývoj celého příběhu, tedy i komunikaci hereček s dospělými uživateli internetových služeb (abuzéry), z nichž část tvoří tzv. „sexuální predátoři“, kteří jsou schopni přimět dítě k poskytnutí vlastních intimních materiálů či osobnímu setkání.

Explicitní scény ve verzi V síti: Za školou

Ve filmu V síti: Za školou nalezneme tento obsah v následujících časových stopách v rozpixelované úpravě:

13:02 Penis v online profilu – 1 vteřina
14:44 Záznam masturbace muže – 3 vteřiny
22:12 Záznam masturbace muže (s finanční nabídkou pro dítě) – v prostřizích přibližně celkem 4 vteřiny
31:20 Dětská pornografie odeslaná pachatelem dítěti – 2 vteřiny
32:20 Ukázka tvorby speciálně upravených aktů – 2 vteřiny

Osvětová kampaň a metodická podpora pro rodiče

Celý průběh natáčení i následná příprava osvětové kampaně probíhala ve spolupráci s předními odborníky na tuto problematiku, osvětová kampaň k filmu pak získala záštitu MŠMT ČR. Byla vytvořena speciální verze filmu pro tu věkovou skupinu dětí, které se problém přímo týká. Osvětová kampaň V síti v tuto chvíli zahrnuje kromě této nové verze filmu i metodický materiál pro učitele, informační web a Osvětové turné školních projekcí.
Film sám o sobě jako prevence a výchovný prvek nestačí. Na film doporučujeme navázat rozhovorem a případně dalšími aktivitami – ať už ve škole, nebo doma. Pozor na zákazy a radikální řešení. Mohou mít spíše opačný efekt. Nevíte, jak na to? K filmu tvůrci připravili webový portál www.vsitifilm.cz, kde od premiéry filmu najdete také sekci věnovanou rodičům Jsem rodič. Najdete zde informace o tom, jak se s dětmi o problematice bavit, jak postupovat v případě, že se vaše děti ocitnou v ohrožení, jak zabezpečit jejich online komunikaci, kdy se případně obrátit na policii a důležité kontakty a krizové linky. V sekci Jsem dítě pak najdete desatero hlavních zásad, které tvůrci pro děti natočili s herečkami z filmu.
Zejména pro učitele jsme připravili podpůrné metodické materiály s aktivitami, náměty k diskuzi, podrobným popisem jednotlivých scén a rozpisem didaktických vstupů ve filmu. Obsahují také přehled dalších edukačních zdrojů, kterých už k dané problematice vzniklo poměrně hodně. Metodické materiály ale mohou využít i rodiče. Metodika je dostupná zdarma ke stažení ve formátu PDF.

Doplňující materiály ke stažení :
Propagační materiály k filmu (fotografie, plakáty vytištění) si můžete stáhnout zde:
http://aero.capsa.cz/ (login a heslo: guest) ve složce Aerofilms filmy – V síti.

Hlavními partnery filmu a osvětové kampaně jsou: 
AVAST a projekt Buď safe online (generální partner osvětové kampaně a hlavní partner filmu), CZ.NIC s projektem STOP online (generální partner filmu a hlavní partner osvětové kampaně), O2 chytrá škola (hlavní partner osvětové kampaně), Česká Televize (hlavní partner osvětové kampaně) a také projekt Univerzity Palackého v Olomouci E-Bezpečí. Vedoucí projektu E-Bezpečí a přední odborník na problematiku Kamil Kopecký je hlavním odborným poradcem filmu i osvětové kampaně a je také autorem metodických textů na webu a v metodických listech pro učitele.

Zpět
Proč by rodiče měli vidět film V síti
Menu Nahoru