Pro kinaře

Informace pro kinaře

Specifikace technických požadavků pro satelitní přenosy, projekce z nosičů DCP, titulkování a další technické finesy.

Přímé přenosy

Chcete-li ve svém kině odehrát přímý přenos představení z naší nabídky, je potřeba, aby bylo technicky vybaveno k přijímání satelitního signálu. Krátký manuál o základních podmínkách a nastavení zvukového, obrazového a satelitního řetězce pro přímé přenosy najdete zde.

Záznamy

Veškeré záznamy našich titulů zpravidla nabízíme na nosičích DCP. Aby u vás mohl být záznam uveden, musí být vaše kino digitalizované, tzn. musí disponovat potřebným zařízením a splňovat DCI standardy. K odehrání záznamu je často třeba též zajistit lokalizaci pomocí titulkování.

Titulkování

U přímých přenosů české titulky zpravidla nejsou součástí satelitního signálu (tzn. nejsou v obraze). K představení jsou dodávány externě. Prostřednictvím notebooku napojeného na externí dataprojektor a speciálního titulkovacího softwaru se jednotlivé titulky promítají na podplátno. České titulky na notebooku ručně posouvá překladatel, který sedí v promítací kabině.

Druhou možností externího titulkování je využití našeho titulkovacího softwaru Clickshow s funkcí centrálního odbavování titulků. Tuto možnost nabízíme u přenosů z Metropolitní opery a dalších vybraných přenosů. Více informací o této technické vychytávce naleznete zde.

U záznamů se informaci o tom, zda jsou titulky součástí DCP nebo je potřeba je externě odklikat na podplátno, dozvíte vždy v konkrétní nabídce k titulu.

Zpět
Informace pro kinaře
Menu Nahoru